Strona główna O projekcie Dokumenty Plan zajęć Zadanie 1
Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6
Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego
realizuje projekt:
Chcę być najlepszy w swoim zawodzie
Rozpoczyna się rekrutacja do IV edycji projektu
Rozpoczyna się rekrutacja do projektu. Kryteria:
- frekwencja na zajęciach w ubiegłym roku szkolnym - min. 70%,
- co najmniej ocena dostateczna z przedmiotów zawodowych,
- kryterium premiujące - uczniowie z terenów wiejskich.

Projekt skierowany jest do uczniów technikum mechanicznego, mechatronicznego, mechanika pojazdów samochodowych (technikum i zsz) i mechanika kierowcy.
Propozycja ucziału uczniów w poszczególnych zadaniach:
* zadanie 1: uczniowie klasy 2 technikum mechatronicznego
* zadanie 2: uczniowie klasy 1 technikum mechatronicznego
* zadanie 3: uczniowie klasy 2 technikum mechatronicznego
* zadanie 4: uczniowie klas technikum mechanika samochodowego i Branżowej Szkoły I stopnia oraz ZSZ
Wielkośc grupy: minimum 8 uczniów.
Rekrutacja trwa od 2 stycznia do 19 stycznia 2018r.
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020